Grev Magnigatan 8, 114 55 Stockholm
+46 70 777 75 30
info@tarapublishing.se

Elsa Abrahamsdotter del 1: Far och Mor

Elsa Abrahamsdotter del 1: Far och Mor

elsaabrahamsdotterdel1

Från Mälardalen lämnar ett nygift par Abraham Ensson och Sara Danielsdotter sin hemort för att bosätta sig i Norra Norrland.

Med stora förhoppningar reser de med en skuta som går i hamn för varje älvdal som de passerar. När Abraham och Sara går i land i den sista hamnen så blir de erbjudna som nybyggare ett område långt upp mot fjällen. Det tar dem en vecka med båt och en lång dags vandring för att beträda sitt obebyggda område. Där i vildmarken kommer deras liv att formas dels av naturen och även de människor de möter.

Här föddes Elsa som blir den andra generationen av nybyggare, Elsa som har ett långt liv i sin tid blir urmoder till en släktled som är vitt spridda i Sverige.

Romanen belyser de existentiella värden i livet så som äkta kärlek, äkta vänskap, lojalitet och samhörighet, alla de som blir en ovillkorlig förutsättning för människans överlevnad, dennes styrka, mod, kreativitet och därigenom en väg till en riktig lycka. Utom de viktigaste värden i livet kan inte människa existera och föra sin mödosamma vardagliga kamp mot en ljusare framtid. Läsare finner fantastiska karaktärsförebilder i romanens personager och hämtar mycket inspiration och energi för sin egen del i denna fina berättelse om svenska nybyggares kamp på 1600- och 1700-talet.

Utgiven: Januari 2019

Omslag: Jonas Rahm MRD AB

Band: Inbunden

Format: 135 x 210 mm

Omfång: 265

ISBN: 978-91-639-9919-2

KÖP

Bokus      B

Akademibokhandeln AKB